Poland - Transport

Poland-Transport.eu
Twoja droga do sukcesu
Wybrany język strony: Polski

Czy wiesz że:

Transport jako definicja w ekonomii to wykonywanie zadań przewozowych za odpłatnością, których wynikiem ma być przewóz materiałów i ludzi oraz świadczenie usług pomocniczych, które są powiązane z samym transportem. Usługi transportowe oraz sam transport przyczyniają się do efektywnego i sprawnego działania wszystkich gałęzi gospodarki krajowej. Razem ze wzrostem społecznym i gospodarczym określonych obszarów i państw jest ogniwem wzmacniającym rozwój ekonomiczny konkretnego kraju. Do podstawowych zadań transportu jako elementu tworzącego dochód narodowy należą: kształtowanie ładu przestrzennego w gospodarce, realizacja obrotu towarowego, oddziaływanie na dynamikę rozwoju produkcji różnych podmiotów gospodarczych. Każda bowiem działalność gospodarcza poprzedzana jest działalnością transportową, np. dowozem materiałów, surowców powodując jednocześnie określone skutki uboczne, czyli wywóz produktów, odpadów itp. Polska posiada dobrze rozwinięty system transportowy, a sam transport stał się jednym z ważniejszych działów polskiej gospodarki. To właśnie polskie firmy transportowe po za własnym transportem wewnątrz kraju obsługują w dużej części przewozy międzynarodowe, zwłaszcza tranzyt w kierunkach południe-północ oraz wschód-zachód i odwrotnie.

Nasi partnerzy

X

Informujemy że przetwarzamy dane osobowe oraz korzystamy z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.