Przewóz żywych zwierząt

Przewóz zwierząt jest wymagającą usługą transportową. Aby był legalny, zwierzęta muszą mieć zapewnione komfortowe warunki oraz ich obecność w pojeździe nie może stanowić zagrożenia dla ruchu. Jak przewozić żywy inwentarz?

Humanitarny przewóz zwierząt

Każde zwierze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, musi być przewożone w sposób humanitarny. Odpowiada za to przewoźnik, policja, państwowy lekarz weterynarii oraz kierowca pojazdu.

Zasady przewozu zwierząt

Zgodnie z wymogami ustalonymi przez Unię Europejską, przewóz zwierząt powinien być:

- szybki – krótka podróż jest mniej stresująca dla zwierzaków,
- bezpieczny – zarówno pod względem tego, by odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta, jak i żeby nie stanowiły one zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego,
- zgodny z wytycznymi, ustalonymi przez lekarza weterynarii który określi, jakie zwierzęta mogą być przewożone razem, a jakie nie,
- przeprowadzony przez przeszkolonego kierowcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia i umiejętności.

Jakie dokumenty trzeba posiadać?

Niezbędne do przeprowadzania przewozu zwierząt są:

- zezwolenie wydane przez Główny Inspektorat Weterynarii,
- licencja kierowcy,
- świadectwo, zatwierdzające prawo do przewozu zwierząt na dłuższe odległości, gdy transport ma trwać powyżej 8 godzin

Kiedy nie jest wymagane zezwolenie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego?

Nie musisz posiadać taiego zezwolenia na przewóz:

- niezwiązany z działalnością handlową,
- na odległość mniejszą, niż 65 km,
- wykonany przez rolnika, np. w celu wypasu,
- przez rolnika na odległość mniejszą, niż 50 km.