Wstrzymany transport towarów niebezpiecznych

Kierowca, który niedawno ukończył kurs ADR, wykonywał przewóz towarów niebezpiecznych z naruszeniem przepisów. Transport został wstrzymany do czasu usunięcia nieprawidłowości, a przewoźnikowi grozi kara pieniężna.

Ciężarówkę przewożącą 24 tony ładunku sklasyfikowanego jako niebezpieczny w transporcie zatrzymał na lubuskim odcinku ekspresowej „trójki” patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Gorzowa Wielkopolskiego.

Pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej, które są wymagane podczas przewożenia towarów niebezpiecznych. Dodatkowo kierowca nie posiadał zaświadczenia ADR, potwierdzającego ukończenie kursu ADR i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

Szofer przedstawił inspektorom tylko zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, które wydano niespełna przed dwoma tygodniami. Do momentu kontroli nie uzyskał bowiem wymaganego zaświadczenia ADR.

Nie były to jedyne stwierdzone nieprawidłowości w transporcie. Kierowca nie posiadał również odpowiedniego dokumentu przewozowego oraz instrukcji pisemnych, które stanowią pomoc w razie wypadku podczas przewozu towaru niebezpiecznego. Oprócz tego w pojeździe nie było wystarczającej liczby gaśnic.

Kontrola ITD zakończyła się wstrzymaniem transportu ładunku do momentu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości. Konsekwencje finansowe grożą  przewoźnikowi, wobec którego toczy się postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary w wysokości 5 tysięcy 600 złotych.